Plastové repliky motodielov


Oprava poškodených dielov:
Oprava poškodenej páčky - stav pred opravou Oprava poškodenej páčky - stav po oprave
Stav pred opravou Stav po oprave

Aktualizované dňa: 26. júna 2015