Plastové repliky motodielov

Replika č. 20 - Držiak batérií - JAWA 550 "Pařez" - plastová časť

cena: 16,40 €/kus

Držiak batérií - Jawa 550 Pařez

Držiak batérií - Jawa 550 Pařez

Držiak batérií - Jawa 550 Pařez

Aktualizované dňa: 12. júna 2021